Υποχρεώσεις Χρήστη

Οι χρήστες του δικτυακού τόπου https://www.zaxosmusic.gr αποδέχονται εκ των προτέρων ότι δεν θα τον χρησιμοποιούν για δημοσίευση, αποστολή με email ή διάδοση με άλλους τρόπους περιεχομένου το οποίο:

  • είναι παράνομο, απειλητικό, προσβλητικό, συκοφαντικό ή άσεμνο
  • παραβιάζει προσωπικά δεδομένα ή εκφράζει διακρίσεις (φυλετικές, θρησκευτικές κ.α.).

Το ίδιο ισχύει και για τη δημοσιοποίηση πληροφοριών που αποκαλύφθηκαν ως μέρος εργασιακών σχέσεων ή συμφωνίας εμπιστευτικότητας μεταξύ του χρήστη και της επιχείρησης. Κάθε περιεχόμενο που εντάσσεται στα παραπάνω, που ακυρώνει πνευματικά δικαιώματα και που περιέχει κακόβουλους ιούς λογισμικού ηθελημένα ή αθέλητα παραβιάζει την ισχύουσα ελληνική και ευρωπαϊκή κοινοτική νομοθεσία και τις διατάξεις αυτής.

Επίσης, ο χρήστης υποχρεούται να διαβάσει αναλυτικά τις περιγραφές των προϊόντων στο ηλεκτρονικό κατάστημα, προκειμένου να είναι σίγουρος ότι το προϊόν που θα αγοράσει θα καλύπτει τις ανάγκες του. Σε περίπτωση που το προϊόν είναι λειτουργικό αλλά δεν καλύπτει τις ανάγκες του χρήστη, η «Ζάχος Κ. Παναγιώτης» δεν φέρει καμία ευθύνη.

skroutz-badge
elEL
Μετάβαση στο περιεχόμενο

Η επιχείρηση ΖΑΧΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ που εδρεύει στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, εντάχθηκε στη δράση «Κουπόνια Τεχνολογίας για τις μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας».
Η δράση έχει ως στόχο την ενίσχυση των πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων, μέσω της αγοράς καινοτόμων εφαρμογών Τ.Π.Ε., για την ενδυνάμωση του σκέλους της εφαρμογής Τ.Π.Ε., ως βασικής υποστηρικτικής τεχνολογίας, για την επίτευξη βελτιώσεων σε όρους παραγωγικότητας και προωθητικών ενεργειών.
Ο συνολικός προϋπολογισμός της επένδυσης είναι 8.000,00 €, εκ των οποίων η δημόσια δαπάνη ανέρχεται σε 8.000,00 € και συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κεντρική Μακεδονία» 2014-2020.

Εικόνα1

Το επιχειρηματικό σχέδιο που εγκρίθηκε προς χρηματοδότηση και υλοποιείται, περιλαμβάνει επενδύσεις στις παρακάτω κατηγορίες:

  • Εξοπλισμός ΤΠΕ
  • Λογισμικό
  • Άυλες Δαπάνες

Μέσω της συμμετοχής στη Δράση, η επιχείρηση πέτυχε:

  • την ψηφιακή ανάπτυξή της
  • βελτίωση των καθημερινών της διεργασιών
  • εξασφάλιση υψηλότερης ποιότητας προϊόντα & υπηρεσίες
Εικόνα2