Πνευματική Ιδιοκτησία

Πνευματική Ιδιοκτησία

Ο ιστότοπος https://zaxosmusic.gr είναι ο επίσημος δικτυακός τόπος της επιχείρησης «Ζάχος Κ. Παναγιώτης». Όλο το περιεχόμενο των ιστοσελίδων (φωτογραφίες, γραφικά, κείμενα, βίντεο, προϊόντα, περιγραφές, λογότυπα, σχεδιαγράμματα, παρεχόμενες υπηρεσίες και προϊόντα) αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία της επιχείρησης αυτής και προστατεύεται από τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού Δικαίου, του ευρωπαϊκού Δικαίου και των διεθνών Συμβάσεων.

Απαγορεύεται οποιαδήποτε αντιγραφή και μηχανική αναπαραγωγή, διανομή, μεταφορά, μεταποίηση, και μεταπώληση του περιεχομένου του διαδικτυακού τόπου https://zaxosmusic.gr. Τυχόν αναπαραγωγή, επανέκδοση, μεταφόρτωση, ανακοίνωση, μετάδοση ή οποιαδήποτε άλλη χρήση του περιεχομένου με οποιοδήποτε τρόπο ή μέσο επιτρέπεται μόνο κατόπιν προηγούμενης γραπτής άδειας της επιχείρησης «Ζάχος Κ. Παναγιώτης» ή οιουδήποτε άλλου νόμιμου δικαιούχου των ανωτέρω πνευματικών δικαιωμάτων.

Κατ’ εξαίρεση επιτρέπεται η μεμονωμένη αποθήκευση και αντιγραφή τμημάτων για αυστηρά προσωπική χρήση, χωρίς πρόθεση εμπορικής ή άλλης εκμετάλλευσης και πάντα υπό την προϋπόθεση της αναγραφής της πηγής προέλευσής τους. Αυτό δεν σημαίνει κατ’ οποιονδήποτε τρόπο παραχώρηση δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας.

angle up
elEL
Μετάβαση στο περιεχόμενο