Πνευματική Ιδιοκτησία

Πνευματική Ιδιοκτησία

Ο ιστότοπος https://zaxosmusic.gr είναι ο επίσημος δικτυακός τόπος της επιχείρησης «Ζάχος Κ. Παναγιώτης». Όλο το περιεχόμενο των ιστοσελίδων (φωτογραφίες, γραφικά, κείμενα, βίντεο, προϊόντα, περιγραφές, λογότυπα, σχεδιαγράμματα, παρεχόμενες υπηρεσίες και προϊόντα) αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία της επιχείρησης αυτής και προστατεύεται από τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού Δικαίου, του ευρωπαϊκού Δικαίου και των διεθνών Συμβάσεων.

Απαγορεύεται οποιαδήποτε αντιγραφή και μηχανική αναπαραγωγή, διανομή, μεταφορά, μεταποίηση, και μεταπώληση του περιεχομένου του διαδικτυακού τόπου https://zaxosmusic.gr. Τυχόν αναπαραγωγή, επανέκδοση, μεταφόρτωση, ανακοίνωση, μετάδοση ή οποιαδήποτε άλλη χρήση του περιεχομένου με οποιοδήποτε τρόπο ή μέσο επιτρέπεται μόνο κατόπιν προηγούμενης γραπτής άδειας της επιχείρησης «Ζάχος Κ. Παναγιώτης» ή οιουδήποτε άλλου νόμιμου δικαιούχου των ανωτέρω πνευματικών δικαιωμάτων.

Κατ’ εξαίρεση επιτρέπεται η μεμονωμένη αποθήκευση και αντιγραφή τμημάτων για αυστηρά προσωπική χρήση, χωρίς πρόθεση εμπορικής ή άλλης εκμετάλλευσης και πάντα υπό την προϋπόθεση της αναγραφής της πηγής προέλευσής τους. Αυτό δεν σημαίνει κατ’ οποιονδήποτε τρόπο παραχώρηση δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας.

skroutz-badge
elEL
Μετάβαση στο περιεχόμενο

Η επιχείρηση ΖΑΧΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ που εδρεύει στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, εντάχθηκε στη δράση «Κουπόνια Τεχνολογίας για τις μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας».
Η δράση έχει ως στόχο την ενίσχυση των πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων, μέσω της αγοράς καινοτόμων εφαρμογών Τ.Π.Ε., για την ενδυνάμωση του σκέλους της εφαρμογής Τ.Π.Ε., ως βασικής υποστηρικτικής τεχνολογίας, για την επίτευξη βελτιώσεων σε όρους παραγωγικότητας και προωθητικών ενεργειών.
Ο συνολικός προϋπολογισμός της επένδυσης είναι 8.000,00 €, εκ των οποίων η δημόσια δαπάνη ανέρχεται σε 8.000,00 € και συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κεντρική Μακεδονία» 2014-2020.

Εικόνα1

Το επιχειρηματικό σχέδιο που εγκρίθηκε προς χρηματοδότηση και υλοποιείται, περιλαμβάνει επενδύσεις στις παρακάτω κατηγορίες:

  • Εξοπλισμός ΤΠΕ
  • Λογισμικό
  • Άυλες Δαπάνες

Μέσω της συμμετοχής στη Δράση, η επιχείρηση πέτυχε:

  • την ψηφιακή ανάπτυξή της
  • βελτίωση των καθημερινών της διεργασιών
  • εξασφάλιση υψηλότερης ποιότητας προϊόντα & υπηρεσίες
Εικόνα2